Comunitatea evreiască din Budapesta este considerată a fi una dintre cele mai mari din Europa, ceea ce nu este, de fapt, surprinzător, având în vedere că rădăcinile primei comunităţi de evrei pot fi identificate în secolul al XII-lea. Este adevărat că istoria populaţiei evreieşti a avut momentele sale de tulburare şi a fost marcată chiar de episoade tragice, însă esenţial este că Budapesta a reuşit să devină adăpost pentru o substanţială comunitate evreiască.

Nucleul vieţii religioase ale evreilor maghiari este aşa-numita Dohany utca Zsinagoga (Sinagoga de pe Strada Dohany), anume, Marea Sinagogă din Budapesta.

Într-adevăr, acest locaş de cult este considerat a fi una dintre cele mai mari sinagogi din lume. A fost construit la jumătatea secolului al XIX-lea, după distrugerile repetate ale fostelor temple iudaice. Tocmai în această sinagogă este găzduit Muzeul Evreiesc, un reper mondial al culturii şi tradiţiilor iudaice.

Muzeul Evreiesc a fost recunoscut în repetate rânduri în ceea ce priveşte valoarea colecţiilor sale ample care constau din obiecte de cult şi unelte cotidiene. O atenţie deosebită este dată şi holocaustului din Ungaria.

Vizitând Muzeul Evreiesc din Budapesta şi apelând la tururile cu ghid oferite de instituţie, turiştii îşi pot aprofunda cunoştinţele cu privire la istoria iudaismului în Ungaria în general şi în Budapesta în particular.

Nume:
Muzeul Evreiesc
Adresă:
2, Dohany utca, 1074, Budapesta, Ungaria
Website:
www.dohany-zsinagoga.hu
Sus