Sinagoga de pe Strada Dohany a fost construită la jumătatea secolului al XIX-lea, mai precis, între 1854 şi 1859, sub supravegherea lui Ludwig Forster, un arhitect austriac. Stilul arhitectural este mai degrabă compozit, reunind particularităţi bizantine şi gotice într-un caracter maur general mai proeminent. Sinagoga este cel mai mare templu evreiesc din Europa, fiind capabilă să primească în jur de 3000 de credincioşi. Întreaga structură este dominată de cele două turnuri înalte de 43 de metri care delimitează intrarea în sinagogă.

În timpul regimului nazist, sinagoga a fost privată de funcţionalitatea sa iniţială, fiind alternativ transformată în grajd, centru de comunicaţii şi lagăr de concentrare pentru comunitatea evreiască. Persecuţiile care au avut loc în timpul regimului au forţat comunitatea să se preteze la practici neobişnuite, anume, să îngroape morţii lângă locaşul de cult, ceea ce contravine tradiţiei iudaice.

Acestea fiind spune, prejudiciile suferite de-a lungul timpului, precum şi urmele lăsate de regimul comunist, toate acestea au fost înlăturate datorită lucrărilor de restaurare efectuate la sfârşitul secolului al XX-lea. În prezent, Sinagoga de pe Strada Dohany este un obiectiv turistic ce nu trebuie omis, un autentic reper al peisajului arhitectural al capitalei Ungariei şi centru al comunităţii evreieşti locale. Este, în plus, locul unde se află Muzeul Evreiesc.

Nume:
Sinagoga de pe Strada Dohany
Adresă:
2, Dohany utca, 1074, Budapesta, Ungaria
Email:
aviv@aviv.hu
Website:
www.dohany-zsinagoga.hu
Sus